(rubrik saknas)

Veckans hjältar är alla ni som går upp i ottan och plogar cykelvägarna så fint! Helt fantastiskt att ge sig ut i snökaoset vid klockan sex på morgonen och möta plogbilen på sin andra sväng! Ni är fantastiska, tack!

Tre stora buketter av tack till de tre gentlemen som lördagen den 8 december skottade fram min bil som var helt inplogad med höga snövallar.

Det hade tagit mig flera timmar, nu var det gjort på tio minuter. Varma kramar.