ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändarna ”Är ni rädda för demokrati?” och ”Solklart varför SD inte får vara med i bredningen” den 13 november respektive den 27 november: Martin Nigals (SD) har i Mitt i Huddinge haft en insändare angående Sverigedemokraterna och deras brist på representation i DMB/Demokrati- och mångfaldsberedningen samt övriga politiska organ. Den har bemötts av Bosse Källström (FP) där han ”spekulerar” att huvudargumentet är att vi övriga partier inte vill släppa in dem i beredningen.

SD har inte fått några platser i vare sig beredningen eller andra politiska församlingar och det på grund av att deras mandat i kommunfullmäktige är för få och det är det som styr hur stor representationen blir i övriga politiska församlingar.

Vän av ordning ställer sig då frågan hur till exempel DP och C kan få uppdrag, då de inte är större än SD, men det handlar om att vi har ingått samarbete med ett större parti och på så vis fått politisk representation. Det här gäller alla små partier, de har ingått någon form av samarbete eller samverkan med ett stort parti. Något sådant samarbete har alltså inte Sverigedemokraterna lyckats ingå.

Vi vill vara tydliga med att vi respekterar demokratin även i de fall som vi inte delar ett partis värderingar. Men skulle man ändå av egen kraft eller genom samarbete med annat parti få politiska uppdrag så varken kan eller ska vi andra partier gå emot detta då demokratin i Sverige säger att alla har rätt att arbeta för sin övertygelse. Att själv försöka bestämma vem som har rätt att ta del av demokratin är inte att värna den utan att tvärtom minska den.