(rubrik saknas)

Det finns en utomordentligt trevlig färja som går Slussen–Fotografiska–Skeppsholmen västra vid Af Chapman. Den utnyttjas inte och kommer att försvinna på grund av bristande passagerarunderlag.

Det är väldigt synd. Det behövs en förbindelse till Fotografiska då vägen dit är rätt trafikintensivt tråkig och till Skeppsholmen kan det i bland vara långt att ta sig med Djurgårdsfärjan då den först ska lägga till vid Djurgården.

Sommartid är det dessutom ofta för trångt, med barnvagnar och andra ekipage. Man kunde förlänga turen via Nybrokajen och eller Wasamuseet, men inte ta bort den. Vi behöver använda våra vattenväger, de är spännande och omväxlande och trevliga.

Som det nu är hittar ingen till båten, vare sig vid Slussen, vid Fotografiska museet eller på Skeppsholmen. Använd den, annars läggs den ner!