(rubrik saknas)

Jag vill påminna Täbys bilförare om att det är max 50 kilometer i timmen som gäller i tättbebyggt område. De flesta tycks tro att det är helt okej att köra både 60 och 70 kilometer i timmen. Längs Stockholms­vägen genom Ensta finns dess­utom ett flertal fastigheter med direktutfart på denna väg. Det har även skett olyckor med tragisk utgång. Så: Skärp er bilister!

Trafikansvariga i kommunen måste göra något för att förhindra olyckor som är relaterade till att bilisterna inte kör lagenligt. Nästa gång är det kanske du eller jag eller din familj som drabbas. Vad väntar man på? Nya olyckor?