(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Låt de som ska leva med Slussen avgöra dess framtid” den 18 december:

Jag vet inte om det var ett skämt när du skrev att det bara är en hop gamlingar som är emot ”Nya Slussen” och ändå är döda när den är klar. Men om du menar allvar med det är det djupt omoraliskt och oroande. Jag är övertygad om att även ungdomar är intelligenta nog att förstå att stadens förslag är, ur trafiksynpunkt, förkastligt. Dessutom okänsligt, tråkigt och oekonomiskt. Visst är det inte bara gamlingar som är omtänksamma nog att värna vår gemensamma trevnad i Stockholm och för ett rekonstruerat Slussen.