(rubrik saknas)

Urholkningen av småsamhällena fortsätter när politikerna inte stödjer invånarna och inte främjar närboendet.

Jag har bott i Sollentuna kommun, i Rotebro, sedan 1985 så jag har genomlevt förfallet och nedläggningarna av skolorna som började i slutet av 90-talet. Ett rent helvete med skolgången och rena cirkusen för de drabbade eleverna när Rotebroskolan stängde.

När Rotsundaskolan lades ner blev det tomt på barnliv.

Nu är det Trollholmsskolan och Anneroskolan i Rotsunda som ska läggas ner och kommunen har ingen skola att erbjuda lågstadieeleverna som inte innebär långa resevägar.

Var är stödet, Sollentuna kommun? Måste vi, barnfamiljer, välja att bosätta oss i centrala delar för att försäkra oss om en trygg och säker skolomsorg för våra barn?

Kommunen har en lösning, som innebär skolskjuts till eleverna. Man har inte en aning om hur hämtning- och lämningstiderna ser ut och de är säkerligen inte anpassningsbara till familjens tider.

Det som oroar mig är urholkningen av bostadsområdena. De sociala miljöerna och offentliga mötesplatserna, blir mindre befolkade då barnen och deras lekkamrater bara träffas under skoltid och sedan är vitt spridda i kommunen.

Grannskapskontakten blir otroligt hämmad och detta bidrar till urholkning av närområdet. Det här har redan hänt kring lilla Rotsunda torg.

I stället för att satsa på att få sänka skatten i kommunen då man fått ”plussiffror”, satsa överskottet på skolorna där pengarna verkligen behövs. Satsa på våra barn!