(rubrik saknas)

Angående artikeln ”P-avgift dygnet runt på storgator” den 20 november:

Jag har svårt att förstå hur höjda avgifter, både i rena pengar och i förlängda avgiftstider, skulle öka tillgången av parkeringsplatser.

Det är bara åderlåtning av bilister. Jag vet hur man skapar flera platser, tusentals och inte bara på Södermalm och i Stockholm, utan i alla ort och städer. Det är bara att ändra lite i trafikförordningar!

Man förkortar tiometersregeln i korsningar och framför övergångsställen till fem meter. Vips, så har vi nästan löst problemet.

I Finland har fem meter tillämpats utan svårigheter. Jag har lagt fram mitt förslag till diverse myndighet och politiker under senaste året, men inte fått ett enda svar.

Och det finns flera gator på Söder där man kunde anlägga snedparkering. Ska vi bilda en folkrörelse?