(rubrik saknas)

Alliansens kanske viktigaste reform är jobbskatteavdraget, som med de steg som hittills är genomförda har gett låg- och medelinkomsttagare en extra månadslön i plånboken varje år.

Jobbskatteavdragets konstruktion har ibland kritiserats för att pensionsutbetalningar inte omfattas. Därför är det extra viktigt att Alliansen åter satsar på pensionärerna i årets budget.

För fjärde gången sedan Anders Borg blev finansminister sänks nu skatten på pensioner. Den nya sänkningen blir för de flesta pensionärer mellan 500 och 700 kronor per år. Dessutom höjs bostadstillägget ännu en gång med 170 kronor per månad. De som har fullt bostadstillägg, nästan uteslutande ensamstående kvinnor, får genom detta ungefär 2 000 kronor mer per år.

Trots att Sverige har klarat sig väl i den pågående ekonomiska krisen finns det många pensionärer som har små marginaler. Detta gäller även Stockholm och Östermalm. För alla dem gör skattesänkningen och höjningen av bostadstillägget en direkt skillnad i vardagen.

Alliansen har sedan tidigare lovat att ytterligare sänka skatten för pensionärerna när det finns ekonomiskt utrymme. Att skatten nu också sänks en fjärde gång spelar inte bara en stor roll för den dagliga ekonomin för många pensionärer. Det visar också att Alliansen menar allvar med den långsiktiga ambitionen att utjämna skillnaden mellan pension och lön. Det är ett viktigt besked till Sveriges pensionärer.

Tobias Sjö,

ordförande för Moderaterna, Oscar Södra