ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Många hantverkare och de som har bilen som arbetsplats diskrimineras av Sundbybergs politiker. Boendeparkeringstillstånden tillåts inte om bilen är lastbilsregistrad. Det innebär att alla små skåpbilar med mera får betala en taxa på 15 kronor i timmen dygnet runt i Storskogen när de kommer hem efter arbetsdagens slut – 6 720 kronor i månaden.

Förslag: Bilar registrerade som lätt lastbil och upp till 6 meters längd borde ha samma bestämmelser som vanliga personbilar angående tillstånden för boendeparkering.

Det är bedrövligt att de inte förstår hur verkligheten är och att vissa yrkesgrupper blir drabbade av deras oförstånd!

Sören Jakobsson