(rubrik saknas)

Vill tacka min granne Iwona Millerheim om skottat snö utanför vår port på baksidan så man kan komma ut där och lättare ta sig fram, och sedan förbarmat sig över fåglarna så de får mat.