(rubrik saknas)

Svar på: ”Kommunen måste visa hänsyn till kulturbygd” den 25 december 2012:

Jag har bott i Huddinge i drygt 60 år och har följt kommunens utveckling.

Jag delar stora delar av vad före detta nöjd Fullerstabo skrev i sin insändare i förra numret. Huddinge misshandlades redan på 1960-talet av ett byggande. De ovärderliga kultur- och naturvärden som finns måste bevaras och jag delar inte uppfattningen att vi behöver bygga till varje pris. Jag tror på ett levande Sverige och inte enbart ett levande Stor Stockholm. Detta är i mångt och mycket en politisk fråga och i Huddinge har man inte lyckats. Att spränga och frakta stora massor och bebygga eländig mark kostar enorma summor.

Bristen på en vettigt planerad infrastruktur gör att vi som redan bor här upplever ständiga försämringar, detta gäller såväl underhåll som drift av olika samhällsfunktioner. Jag kan inte förstå hur sjukvård och omsorg om äldre ska fungera om inte utbyggnaden sker i minst samma takt som bostadbyggandet.

Ingen kan väl med gott sannvete säga att trafikplaneringen i Huddinge känns optimal lindrigt uttryckt.