(rubrik saknas)

Mitt i Vallentunasteget har tidigare berättat att Vallentuna kommun inte förlänger avtalet med Attendo för driften av Vårdbo. Anledningen sägs vara att det finns allvarliga brister i verksamheten och att den är underbemannad.

Från Attendos sida vill vi gärna bemöta detta. Vallentuna kommun har tidigare, före kritiken som nu kommit upp, i stort sett inte lämnat några synpunkter på vård, omsorg och service till oss. Vi har tagit emot fem klagomål det senaste året – varav två som gått via kommunen – och dessa klagomål har inte varit av allvarlig karaktär. Utöver detta behöver en till viss del bristfällig dokumentation åtgärdas.

I övrigt har kommunen inte kommunicerat grunden till de allvarliga brister som de påstår finns i verksamheten. Om vi inte får kännedom om klagomål eller brister går det naturligtvis inte att åtgärda dessa. Vi tar alla synpunkter på allvar, oavsett allvarlighetsgrad, och vi är alltid öppna för de boendes synpunkter på och upplevelser av den omsorg vi erbjuder.

All form av verksamhet kan alltid förbättras och i Attendos systematiska kvalitetsarbete ingår att ständigt arbeta med utveckling. Vad gäller bemanningen på Vårdbo har vi följt avtalet med kommunen. Att Vallentunas politiker nu anser att bemanningen är för låg är inget de har diskuterat med Attendo. Vi är alltid öppna för avtalsförändringar.

Det uppges vara oklart hur Vårdbo ska drivas i fortsättningen. Attendo kommer att fortsätta driva äldreboende i fastigheten eftersom vi har hyresavtalet. Vi har erbjudit Vallentuna kommun att teckna ramavtal med oss så att de som bor på Vårdbo ska kunna bo kvar där. Vi kommer även att bredda verksamheten mot Vallentunas kranskommuner eftersom vi vet att det finns en stor efterfrågan på platser inom äldreomsorgen.