(rubrik saknas)

Svar på artikeln ”Sitter kvar trots brottsmisstanke” den 27 november: Bäste Barkat Hussain. Du som representant för Hyresgästföreningen genom ditt ordförandeskap i Lokala HGF Malmparken borde veta hur den demokratiska processen går till! Med ditt uttalande här i Mitt i smutskastar du den nya styrelsen samt alla de medlemmar som i demokratisk ordning har kommit på dessa möten och lagt sin röst på de representanter de har haft förtroende för. Om personer i styrelsen har begått något som är oegentligt kommer säkert regionstyrelsen att agera mot dessa personer oavsett vilka det är.

Jag kan bara se att medlemmarna som kom på mötet och lade sina röster hade att välja från en lista på 14 personer, av dessa har man valt sex personer. De personer som fått flest röster har valts till styrelsen. Detta innebär att medlemmarna som röstade har fullt förtroende för dessa personer. Jag kommer att använda de kunskaper som styrelsen har med sig till att skapa något väldigt bra av HGF Sollentuna i alla hyresgästers intresse.

Bäste Barkat Hussain, om du vill föra en dialog med styrelsen i HGF Sollentuna föreslår jag att du gör det direkt med mig och inte genom media.