(rubrik saknas)

Förutom förlusten av ett unikt område med ”vild” natur mitt i Stockholm kan ett mer påtagligt resultat av en fast broförbindelse till Årsta holmar bli nedskräpning av den art som vi ser exempel på i till exempel Tantolunden och på Skinnarviksberget.

Risken är överhängande att festglada medborgare kommer att finna de undanskymda områdena på Årsta holmar mer attraktiva än till exempel de parker på Södermalm som redan lider av engångsgrillar, ölburkar, papperstallrikar och annat skräp efter sommarkvällarnas utefester. Och tror någon på allvar att stadens politiker verkligen är villiga att utöka utgifterna för städning i den omfattning som blir nödvändig?