(rubrik saknas)

2013 är det 100 år sedan Willy Brandt (1913–1992) föddes. Han är en av flera politiker i världen som under en period av sitt liv har levt som flykting i Sverige. Här – i en vanlig funkislänga på Finn Malmgrens väg 23 i Hammarbyhöjden – bodde familjen Frahm, sedermera känd som Willy Brandt.

Han började sin karriär som journarlist, jagad av Gestapo och övervakad av den svenska säkerhetspolisen. En plakett i entrén påminner om den berömde hyresgästen. Den legendariske förbundskanslern i dåtida Västtyskland, som fick Nobels fredspris 1971, har också fått en egen park (Willy Brandts park).

Detta firas på en mängd håll både innan och utanför Sveriges gränser. Det blir säkerligen visningar, föredrag och temadagar med Brandt i fokus under det kommande året.