ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Vi är oroade över den diskussion som förts på senare tid kring Västertorps sim- och idrottshall. Oron grundas sig på de utspel kring hallen som idrottsborgarrådet Regina Kevius (M) gjort de senaste veckorna. Det är siffror och resonemang som vi inte får att gå ihop.

Till att börja med så har det kommit till vår kännedom att det fattas restaureringsmedel till Västertorps sim- och idrottshall. I ett tjänsteutlåtande från fastighetsnämnden kan vi läsa att av de 500 miljoner kronor som staden avsatt för att rusta upp sim- och idrottshallar i Farsta, Åkeshov, Hässelby och Västertorp så har det skett en fördyrning av upprustningen av Farsta på 30 miljoner.

Dessa 30 miljoner har man därefter struntat i att kompensera för. Resultatet verkar vara att man inte ska renovera Åkeshov, Hässelby eller Västertorp efter ursprungsplanen. I media uttrycker dessutom Kevius att hallen kan komma att rivas och byggas upp på nytt för 200–300 miljoner kronor därför att renoveringsbehovet är så omfattande. Vi blev förvånade över att Västertorpshallen är så illa däran.

Samtidigt kan man ställa sig frågan vad Västertorp kan få för sim- och idrottshall för 200–300 miljoner? Vi är ganska säkra på att det i så fall rör sig om en mycket mindre hall.

Ett annat scenario vi oroar oss över är att ett beslut om att bygga en ny hall någon gång i framtiden kan komma att lamslå restaureringsprocessen. Vi vet redan att det saknas pengar och det behöver staden i så fall göra något åt och inte skjuta restaureringsbehovet på framtiden genom att säga att ”vi kan komma att riva hallen”. Att skjuta ärendet på framtiden skulle vara det sämsta möjliga alternativet därför att förr eller senare så måste misskötta hus rivas. Dit vill vi inte komma med Västertorps sim- och idrottshall.

Vi vill behålla vår hall upprustad, fin och omhändertagen. Därför blir vi oroade över hur det nu pratas om hallen.

Vi vill i stället att Kevius ska ge klara besked om renoveringsbehovet, budget, processen och tidsplanen för hallen.