(rubrik saknas)

Socialdemokraterna kallar ofta gymnasiets yrkesprogram för en återvändsgränd och anklagar regeringen för att sänka utbildningsambitionerna i Sverige.

Genom att aktivt baktala yrkesutbildning förstör Socialdemokraterna för alla de ungdomar som tror på hans ord. Tvärt emot vad Stefan Löfvén (S) hävdar leder yrkesprogrammen i högre utsträckning till jobb och egen försörjning. Det är inte vad vi Moderater kallar för en återvändsgränd.

De gamla gymnasieprogrammen hade 1 450 poäng av 2 500 totalt för kurser inom yrkesskicklighet. De nya programmen, som Löfvén föraktfullt kallar återvändsgränd, har idag 1 700 poäng. Det vill säga 10 procent fler kurser i yrkeskunnande och specialämnen.

Dessutom har kunskapskraven höjts med fler nationella prov och högre krav för att bli behöriga till gymnasiet. Därmed finns inte heller något stöd för Socialdemokraternas påstående att regeringen sänker utbildningsambitionerna.

Istället visar detta endast på att Socialdemokraterna anser att vissa utbildningar är finare än andra. De tycker att det är mer värt att traggla med glosor än att lära sig meka med bilar eller att ta hand om äldre.

Vi behöver ett skolsystem som sätter människan i cent­rum. Forskning visar att det var efter införandet av treåriga gymnasielinjer med krav på högskolebehörighet, oavsett inriktning, som allt fler började hoppa av skolan och hamna i arbetslöshet. Samma lösning förespråkades för alla elever helt utan ansvarstagande för dem som inte hängde med. Det saknade plats för dem som hade större utmaningar i sin skolgång.

Idag möts elever inte av samma stelbenta struktur. Inom varianten yrkesintroduktion är huvudsyftet att hitta en väg in till gymnasiets yrkesprogram och under 2013 satsar regeringen extra resurser eftersom vi vet att yrkeskunskaper inte är en återvändsgränd.

Vi värnar om ett Sverige som håller ihop och då gäller det att alla människor blir sedda och att alla människor behövs. ­Detta är naturligtvis extra ­viktigt när vi pratar om ungdomar.