(rubrik saknas)

Att Thomas Ardenfors (M), leda­mot i allt möjligt i Sollentuna kommun och även ordförande i plan- och exploateringsutskottet, blir ifrågasatt och kritiserad för sin hantering av diverse frågor och ärenden, har vi vant oss vid. Nu senast avseende den framtida exploateringen av Näckanskogen i Fågelsången.

Eftersom Thomas Ardenfors sällan eller aldrig själv ställer upp på intervjuer, så känns det väldigt tveksamt och märkligt att se och höra honom i ett partifinansierat forum i lokal-TV, Studio Sollentuna, där han helt obemött kan sitta, vecka efter vecka, och berätta hur ­”fantastiskt och härligt och vackert” det är i Sollentuna. De senaste veckorna rullar det till exempel en ”intervju” med ­Maria Stockhaus (M), ord­förande i barn- och ungdomsutskottet. Båda är förstås rörande eniga om hur ”fantastiskt och härligt” det är med våra skolor och fritidshem i kommunen.

Inte en tillstymmelse till självkritik från Thomas Arden­fors eller Maria Stockhaus. Nejdå, Sollentuna är ju sjua i Sverige vad gäller betygs­nivåer och då är ju allt frid och fröjd. Jovisst och vi vet ju hur godtyckligt och missvisande de betygsnivåerna bestäms av olika kommuner och skolor i vårt avlånga land.

Om Thomas Ardenfors gör anspråk på att ha en gnutta normalt medborgerligt ansvar i sig, skulle han resa sig från sin nedsuttna fåtölj och ge sig ut i verkligheten och till exempel fråga lärarna i kommunen vad de tycker om det nya löne­avtalet eller fråga fritidsledarna hur det är att ha länets största barngrupper per vuxen eller fråga de boende nära Näckanskogen vad de tycker om att mista ett grönområde för att istället få en byggnadsplats och ett framtida trafikkaos som granne eller att till och med tvingas flytta.

Thomas Ardenfors och andra förtroendevalda som deltar i detta politiska skönmåleri borde fundera på sina roller som ansvariga kommunpolitiker och gå en kurs i etik och moral.

Och för guds skull, ”fantastiska och härliga” Sollentuna kommun, ta bort de parti­sponsrade programmen i de lokala tv-sändningarna! Jag mår illa.