(rubrik saknas)

Det är ofta tungt att bli gammal och känna krafterna och hälsan svikta. För många blir det allt färre saker att glädjas åt i vardagen. Därför är måltiderna ett så viktigt inslag i äldreomsorgen.

På Väderkvarnens vård- och omsorgsboende ska ett antal av våra äldsta och sköraste invånare på Norrmalm förses med lunch och middag veckans alla dagar. Nu har den politiska majoriteten i stadsdelsnämnden – moderaterna, folkpartiet och centern – beslutat att en upphandling av måltider ska ske, samtidigt som man avhänder sig kökslokalerna på Väderkvarnen för att spara lokalyta.

Detta är ett sorgligt och onödigt beslut som går ut över de gamla. Miljöpartiet förordar lokalt tillagad mat inom äldreomsorgen, där så är möjligt. Och här är det möjligt! Fram till april 2010 tillagades alla måltider i egen regi på Väderkvarnen och vi vill se en återgång till detta. Erfarenheten säger att lokalt lagad mat inte nödvändigtvis måste kosta mer. Och tillagning på plats ger mat som är mer näringsrik och välsmakande.

Vi tycker det är dålig kvalitet att enbart erbjuda de gamla industriellt tillagad mat transporterad lång väg. Vem vill vara hänvisad till sådan mat alla veckans dagar och måltider? I eget kök kan man lättare styra inköpen mot en större andel ekologiska och närproducerade råvaror och slippa halvfabrikat, och dessutom ge de boende större möjlighet att påverka vad som ska serveras. Det borde vara en självklarhet att mat lagas så nära den som äter som det bara är möjligt! Men sunt förnuft är ibland en bristvara i politiken.

Barbro Borg, Shadi Larsson, Dan Guillou (MP, Norrmalms SDN)