(rubrik saknas)

Skyltning gav inte önskad hastighetsminskning

Svar på insändaren ”Stopplikten på Svalnäs allé är svår att förstå” den 18 december: Det är helt riktigt att en hel del hastighetssänkande åtgärder gjorts på Svalnäs allé/Fimbulvägen. Dessa har gjorts med anledning av de höga hastigheterna, eftersom skyltning om maxhastighet tyvärr inte haft önskad effekt. I området har en fastighet drabbats av vibrationsskador, dessa har konstaterats genom två oberoende vibrationsmätningar. För att minimera risken för ytterligare skador bedömdes det nödvändigt att vidta åtgärder. Skadorna beror på flera orsaker; tung trafik som bussar i linjetrafik, dåliga grundförhållanden på vägen, höga hastigheter samt vägens närhet till den berörda fastigheten.