(rubrik saknas)

Sverigedemokraternas grupp-ledare i Haninge, Roland Gustavsson ondgjorde sig i en artikel i Mitt i Haninge den 11 december över seminariet ”Från vitmaktrörelsen till Utöya”. Det arrangerades av AntiRasismGruppen (ARG) i Haninge i samarbete med studieförbunden Vuxenskolan, ABF samt Svenska Kyrkan och Haninge kommun genom JIM-kommittén.

Föreläsare var en representant från EXPO. Detta har tydligen stört Roland Gustavsson som i sin tafatta attack på seminariet, bland annat i kommunfullmäktige, gjort både snedtramp och kommit med falska påståenden! Snedtrampet som Roland Gustavsson gjort är att han ”glömde” att vi i Sverige har mötesfrihet och denna möjlighet kommer AntiRasismGruppen också i framtiden att nyttja för granskning och debatt om främlingsfentliga aktiviteter!

I en interpellation till Haninges kommunfullmäktige säger Roland Gustavsson att det skedde en demonisering och att det spreds ett groteskt material på seminariet! Detta påstående är ett falsarie. Roland Gustavsson har efter förfrågan ännu ej kunnat presentera detta material! Sant är – att Sverigedemokraternas problem är att de historiskt har ett ansvar för främlingsfientlighetens utveckling i förloppet ”Från vitmaktrörelsen till Utöya”!

Mötesfriheten gav

antirasismgrupp rätt