(rubrik saknas)

… är du som i stället för att gå till polisen, behöll min guldkedja med guldhjärta, som jag förlorade på/i närheten av Jakobsbergs sjukhus.

Jag saknar det jättemycket!