(rubrik saknas)

Vad som nu pågår, gällande utbyggnaden av Mörby centrum, är att man utan insyn och i största hemlighet sopar igen spåren av ett stort politiskt haveri. I lämplig tid före nästa val kommer man att presentera den nya och geniala lösningen av projektets gestaltning. Samma projekt som tidigare men med ett lägre höghus?

Diligentias direktörer och Danderyds kommunalråd kommer gemensamt bekräfta att projektet nu ska genomföras till gagn för alla parter och för Danderydsbornas bästa. Säkert formuleras det som den enda möjliga lösningen. Vad man inte kommer att säga är:

w Projektet saknar helt folklig förankring och medborgarinflytande.

w Projektet är framtaget utan ett debattforum för medborgare, politiker och intresseorganisationer.

w Projektet är framtaget utan hänsyn till framtida infrastruktursatsningar, dvs utan tunnelbana till Täby samt utan att E 18 är förlagd i tunnel under Mörby centrum.

w Projektet saknar helt visioner om människors framtida livsmönster och därmed sammanhängande centrumbyggnation.

w Projektet är framtaget av Diligentia och för Diligentias behov.

Sammanfaller detta med Danderydsbornas behov ?

Nya Mörby centrum är inte demokratiskt