(rubrik saknas)

Vänsterpartiet Storstockholm visar i en ny undersökning att en majoritet av kommunerna i Stockholms län inte kan garantera trygga långsiktiga boenden för våldsutsatta kvinnor.

Vi har tittat på om kommunerna kan ordna boende för kvinnan i en annan kommun i de fall hotbilden är särskilt stor i det egna närområdet. Vi har också tittat på om kommunernas bostadsköer erbjuder förturer till de kvinnor som kan bo kvar i kommunen och vill gå vidare till ett långsiktigt boende efter tiden i skyddat boende.

Sammanställningen visar att Österåkers kommun varken har förtur inom bostadskön och dessutom saknar samarbete med andra kommuner om byteslägenheter.

Många av de kvinnorna som blivit misshandlade av sina män har fått både livet och ekonomin förstörd. Då är det svårt att få tag på en lägenhet. I värsta fall kan det innebära att kvinnan tvingas flytta tillbaka till misshandlande man. För att undvika den situationen och för att ge kvinnorna möjlighet att skapa sig en ljusare framtid, måste vi kunna garantera att de får trygga boenden, betonar Vänsterpartiet i Österåker.

Sammanställningen i undersökningen visar att av 26 kommuner har endast 8 kommuner formaliserade samarbeten med byteslägenheter för att kunna erbjuda kvinnan boende i en annan del av storstaden, och endast 9 kommuner har förtur inom bostadskön.

Seluah Alsaati

ordförande Vänsterpartiet Storstockholm

Eddie Vivenius

ordförande Vänsterpartiet Österåker