(rubrik saknas)

Det är skandal att Swedbank lägger ner kontanthantering på kontoret i Gustavsberg! Du som tycker det är fel, skicka mejl, eller gå in på kontoret och framför ditt missnöje! Kunden har ju alltid rätt!