(rubrik saknas)

Den nya stadsdelen som ska byggas på Täby Galopps mark behöver ett namn, och ”Galopp­fältet” blir lite märkligt när hästarna har flyttat. Arkitekterna som har tävlat om områdets utformning har föreslagit ”Täby parkstad” och ”Täby galoppstad”, men de namnen blir lite långa.

Varför inte kalla den nya staden för Täbymalm? ”Malm” är ett gammalt ord för förstad, så det passar bra till det nya område som byggs bredvid Täby centrum. Malmarna i Stockholm är sedan länge stadens centrum snarare än förstäder. Med namnet Täbymalm visar man att här byggs det stad, inte ett bostadsområde. Täbymalm blir en av Stockholmsregionens kärnor, samtidigt som det blir en utlöpare till Innerstaden. Södermalm, Norrmalm, Östermalm, Täbymalm!