(rubrik saknas)

Det fanns en tid för cirka tio år sedan då Zeltor-traktorn presenterades i Vallentuna Steget som en riktig snöröjare. Det besannades, för när behov kom hördes en duns då snöbladet sattes i vägen och ett skrapande då snö och is försvann. Underbart!

I dag hör man traktorn (ej samma tror jag) passera och lägga snövallen närmare och närmare mitten av vägen. Den packade snön ökar i tjocklek och är nu cirka tio centimeter. Är snöröjarna rädda om lacken på undersidan av snöbladet eller?

Sedan vore det som jag ser det vettigt att lägga första snövallen nära diket eller asfaltskanten så att man sedan har något som referens. Inte som nu då första vallen läggs cirka 100 centimeter in, och sedan vid nästa plogning ytterligare längre in.