(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Kom till mig direkt, Barkat Hussein” den 18 december:

Arne Lovén ondgör sig över att jag inte skulle förstå de demokratiska spelreglerna i sin kommentar till artikeln ”Sitter kvar trots brottsmisstanke” den 27 november.

Jag tycker att det är förvriden kritik. För det första är rubriken i tidningen inte mitt uttalande, utan tidningens beskrivning av verkligheten. För det andra har jag inte kritiserat valprocessen eller medlemmarna som röstade på kandidaterna.

Vad jag däremot sagt är att de som bevisligen brutit mot lagen och inte fått ansvarsfrihet bör stängas av och inte tillåtas ställa upp för omval. Det är en administrativ fråga som inte avgörs av väljarna.

Arne som också är kommunpolitiker bör känna till att om exempelvis en förtroendevald i kommunen bryter mot lagen får han/hon lämna sitt uppdrag. Att nomineras för omval är väl otänkbart. Så funkar det i ett demokratiskt samhälle. Samma princip borde gälla i hyresgästföreningen tycker jag.

Arne uppmanar mig att komma direkt till honom i stället för att använda media, men märkligt nog tar han sig själv friheten att kritisera mig genom sitt inlägg i media. Om du på allvar menar att interna frågor ska lösas internt kunde du väl ha kontaktat mig i stället.

I sak håller jag med om att föreningens frågor borde lösas internt i samförstånd och följer gärna din uppmaning att vända mig direkt till dig för att lösa orättvisor som hyresgästerna är utsätta för. Att värna om hyresgästernas rättigheter är ju vårt huvuduppdrag.

Hoppas ditt inlägg inte bara är tomma ord utan blir verklighet, då kan vi lyckas med vårt uppdrag.