(rubrik saknas)

Vår skolgård är tråkig

Svar på insändaren ”Pengarna kommer från olika poster” den 11 december:

Som pensionär får man lära sig att pengar till ”driftsbudgeten”, mat, hyra, mediciner etcetera -måste tas ur ”kassakistan” när pensionen inte räcker till.

Jag tycker det är skrämmande att en politiker inte inser att en stad, kommun eller stat inte har någon ”kassakista” att plocka pengar ur till andra trevligheter än det som hör till basverksanheten. Alla pengar som politikerna tycker sig kunna förfoga över tillhör skattebetarna. Att ”staden” gått in som delägare i Arenabolaget tillhör inte basverksamhet!

Särskilt bör ordföranden i den så kallade kulturnämnden skämmas över sin okunskap när man betänker hur hon höjer avgifterna för service i biblioteken 2013!