(rubrik saknas)

Tack Täby kommun, för den fantastiska halkbekämpningen av gångbanorna. Ibland har jag till och med funnit flera sandkorn per kvadratmeter. En särskild upplevelse har gångvägen mellan Näsbydalsvägen och Östra Banvägen som helt saknar belysning varit. Kombinationen kolmörker och glashalt är en fantastiskt spännande upplevelse.