(rubrik saknas)

Jag är så trött på diskussionen kring 20-timmars regeln på förskolan. Att det finns föräldrar till barn 1-3 år som är för fler än 20 timmar ser jag som tragiskt. Detta gäller i det flesta fall för max ett år eller två i era barns liv. Se det i stället som att era barn klarar sig mot eventuella hörselskador då bullernivån på förskolan är enormt hög.