ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Centerpartiet i Stockholm jobbar för mer cyklande – för en bättre miljö.

Tack vare Centerpartiet har en miljard kronor för cykling avsatts i stadens budget för de närmaste åren.

Cykelbanorna ska bli bättre, underhållet skärpas och en cykeljourstyrka inrättas så att stockholmarna snabbt kan få fel åtgärdade.

Jag jobbar för bättre cykelmöjligheter i Bromma. Ett av mina förslag är att man breddar cykelbanan längs med Bergslagsvägen-Drottningholmsvägen så att den södra sidan av vägen blir cykelbana och att fotgängarna får promenera på den norra sidan.

Att separera cyklister och fotgängare skulle göra det tryggare för båda grupperna.

Jag skulle också vilja se ett så kallat grönt bullerplank utmed Drottningholmsvägen uppe på Tranebergsbron. Ett halvhögt bullerplank klätt med till exempel murgröna skulle göra det behagligare ljudmässigt att cykla längs med husväggen.

För att cyklandet ska öka från dagens 7 till 15 procent måste det vara tryggt och trevligt att ta sig fram. Det blir det med bättre cykelbanor och underhåll, men också att man utgår från cykling i planeringen av vägar och bostadsområden.