(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Du arga bilist kränkte både mig och dottern” den 11 december:

Om jag tolkar din insändare rätt står du kvar vid trafikljuset i korsningen Kontrollvägen/Hökmossevägen tills du säkert kan svänga vänster. Då blockerar du vägen för alla som ska rakt fram eller svänga höger.

Mitt tips är att du kör fram till mitten av korsningen så att bakomvarande kommer fram, där väntar du tills du kan svänga, mötande som ska svänga vänster kan då göra en så kallad Stockholmssväng och passera på din högra sida.

Är det mycket trafik blir det så småningom rött för mötande och då svänger du tryggt innan trafiken från vänster och höger fått grönt ljus.

Det gäller att underlätta för varandra i trafiken så blir vi alla gladare.