ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Replik på insändaren ”Lagen om valfrihet ger de äldre mer makt” den 8 januari:

När man läser den moderatledda majoritetens svar på mitt inlägg om införandet av Lagen om valfrihetssystem (LOV) på särskilt boende för äldre blir man konfunderad. Man kan tro att Sollentunas äldre inte har någon möjlighet att välja själva i dag. Så är inte fallet. Sollentunas äldre har haft rätt att välja äldreomsorg i tiotalet år. (S) har stått bakom rätten att välja.

Det stora problem som många äldre och deras anhöriga upplever i dag är att de inte kan påverka sin vardag på boendena. Det visar bland annat den kvalitetsbarometer som kommunen låtit göra. Riktig valfrihet och brukarmakt får man först när man bestämmer över sin dag. LOV ger möjligen möjlighet att välja mellan fler olika boenden, men inte ökad möjlighet att påverka sin vardag. LOV flyttar makten över äldreomsorgen från medborgarnas valda företrädare till vårdbolagen. Det sker genom att Moderaterna ger fri etableringsrätt för vårdbolagen i kommunen. De får etablera sig som de vill och får ”fri dragningsrätt” av skattemedel. Ju fler privata vårdbolag desto svårare blir det för kommunen att garantera att alla boenden håller en god kvalitet.

En tydlig skillnad mellan oss och Moderaterna är att vi prioriterar inflytande för de äldre medan (M) prioriterar fler vårdbolag.