(rubrik saknas)

Vid fullmäktiges budgetsammanträde i slutet av november ville Folkpartiet ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att avsätta en del av summan vid nyinvestering till konstnärlig utsmyckning.

Vi har ett kulturarv att förvalta vid all form av byggnation både vad gäller planering, gestaltning, arkitektur och utsmyckning. Kommunen har under vissa mandatperioder haft anslag för inköp av konst när vi byggt eller byggt om en skola, planerat för ett nytt torg eller annan nybyggnation, men det har vi inte nu.

Under åren har vi lyckats få ihop en liten skulptursamling som bland annat är utspridd i förskolor, skolor och parker. Att anslå en eller en halv procent vid större nyinvesteringar märks knappast i en sådan stor budget och kan ändå möjliggöra en vacker och/eller inspirerande utsmyckning.

Men den ledande majoriteten sa nej till Folkpartiets förslag, även de kulturengagerade ledamöterna för Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, som också är med i kultur- och fritidsnämnden. Sorgligt!

Torun Hegardt (FP)

ledamot i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden