(rubrik saknas)

Alliansens vision för Järva är ett grönt, tryggt, tillåtande och framtidsinriktad område med spännande jobb, många företag och företagare, där elever lyckas i skolan, tusentals studenter läser vid våra universitet och högskolor samt såväl kvalitet som valfrihet utvecklas och förbättras.

Vi ökar resurserna inom social omsorg med 13 miljoner kronor och utökar verksamheten med elva nya medarbetare, varav tre inom barnenheten och tre inom familjevården.

Resursenheten har fått ett tillskott på fyra nya socialpedagoger. Vi planerar också att inrätta ett familjehus i Rinkeby.

Social omsorg ska präglas av en ännu bättre verksamhet med speciell inriktning på kärnområdena. Vi prioriterar insatser för de mest utsatta, nämligen kvinnor och barn som far illa, och personer med missbruksproblem.

Inom området funktionsnedsättning ökar resurserna med 13 miljoner kronor för att där verkligen kunna förbättra servicen med våra insatser.

För socialpsykiatrin ökar resurserna med 3,5 miljoner kronor, vilket medger mer tid till bland annat hembesök. Vidare ökar möjligheterna till mer samverkan med landstinget, samt med mera anhörigstöd.

Med ett nettotillskott på 2,5 miljoner kronor för förebyggande insatser vill vi prioritera barn- och ungdomsinsatser. Vi tycker att det är viktigt med jobb, sysselsättning och möjligheten att tjäna egna pengar även för ungdomar. Vi satsar på att öka antalet ungdomar i ferie­arbete till minst 800 ungdomar, som då får en första kontakt med arbetslivet (där vi år efter år sedan 2007 slår nya rekord med att motivera till större antal sökande och bevilja samtliga berättigade).

Äldreomsorgen får ökade resurser för sjätte året i rad genom ett tillskott på 3,7 miljoner kronor. Vår äldreomsorg ska präglas av hög kvalitet genom inflytande, individualisering och trygghet och kännetecknas av valfrihet.

Våra allianser för äldre finns i alla stadsdelar och vi fortsätter stödja detta.