(rubrik saknas)

Häromveckan kunde vi i Mitt i Västerort läsa om att ”Butikerna törstar efter Systemet” och med lite kringtext om vad kunderna på torget tyckte i frågan.

Problemet med Spånga torgs omsättning löses inte med att Systemet öppnar butik där. Spånga torg och dess företrädare måste självkritiskt granska butiksutbudet, kvalitet och varuutbud så att detta stämmer med kundernas önskemål. Omsättningsproblemen, hos butikerna, löses inte för att man etablerar ett Systembolag!

Spånga torg måste leva och överleva på egna meriter. Däremot är en springande punkt för Spånga torgs och ICA Supermarkets fortlevnad att ICA får bygga ut butiken. ICA är en utmärkt butik med bra service och trevlig personal. Men den är alldeles på tok för liten och trång med ett begränsat sortiment som följd och som inte alls tillgodoser dagens konsumenter. Konkurrensen är stenhård från Bromma Blocks, Coop Vinsta, City Gross och Vällingby.

En bra storlek (titta på ICA Åkermyntan) med större sortiment skulle starkt bidra till en sundare utveckling av Spånga torgs och ICA:s omsättning och få fler kunder att handla på hemmaplan. Med nuvarande storlek är och förblir ICA en närbutik för i stort sett enbart kompletteringsköp.

Hela Solhem är bebyggt med massor av barnfamiljer som borde räcka för att försörja en större ICA. I dag väljer dessa Solhemsbor sannolikt hellre en mer välsorterad butik för sina veckovisa livsmedelsköp.

Spånga torgs fastighetsägare borde också fundera över sina framtida hyresinkomster och butikernas framtida förmåga till hyreshöjningar.

Spånga torgs företrädare och fastighetsägare borde ha till huvuduppgift att driva dessa frågor som på sikt är en fråga om både Spånga torgs och ICA:s överlevnad. Tills ovanstående är på gång borde frågan om Systembolag vara en ickefråga.

Bo Lindhe