(rubrik saknas)

Vi konstaterar med bestörtning att Solna stad fattat ett beslut om att ta bort hemspråksundervisning i ­Solnas förskolor. Vi skulle tro att beslutet ­fattades med hänvisning till aktuellt budgetsunderskott. Samtidigt går följande utdrag ur skollagen att läsa på kommunens hemsida : ”För­skolan ska medverka till att barn med ­annat modersmål än svenska får möjlig­het att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”.

Det är allmänt känt att förskole­åldern är avgörande för att grundlägga ett modersmål. Därför är det väldigt förvånande att Solna stad fattar ett sådant beslut. Beslutet är inte bara godtyckligt utan motverkar i själva verket syftet med hemspråksundervisningen.

Besparingar för kulturskolan, nerdragna öppettider för biblioteket i Bergshamra, bristande satsningar i Bergshamraskolan och nu bort­tagandet av hemspråksundervisning. Vad är nästa steg? Företrädare för Solna stad driver en tydlig kulturfientlig politik som drabbar främst barnen.

Det är som föräldrar vi har skyldigheten att säga ifrån och kräva att hemspråksundervisningen återinförs i Solnas förskolor.