(rubrik saknas)

Korsningen Breviksvägen/Klockargårdsvägen är nyrenoverad och mycket är bra, men sikten åt vänster när man ska köra ut på Breviksvägen är alldeles för dålig.

Här kommer det att smälla ofta, särskilt som många kör runt 70 km/h nerför backen.