(rubrik saknas)

Vid kommunfullmäktige den 17 december behandlades en motion från Sverigedemokraterna om nej till förlängning av avtal om flykting­boende med Migrationsverket. Motionen avslogs. Det är begripligt.

Ändå finns goda skäl att inte förlänga. Ett nytt avtal bidrar till en dålig migrationspolitik. Det är fullt möjligt att vara motståndare till skattefinansierad invandring utan sympatier för Sverigedemokraterna. Arbetslöshet är landets allvarligaste problem. Värst är det för invandrare. Prognoserna för Sverige är dystra.

Att spä på problemen är ­oansvarigt. Fortsatt skatte­finansierad invandring är osolidariskt mot svenska skattebetalare. De har rätt till vad de betalt för. Inte att bli pålurade sådant de inte efterfrågat.

Sund ekonomisk hushållning innebär att inte dra på sig kostnader man inte behöver. Ständigt ökade kostnader för fler invandrare och fler arbetslösa går inte ihop. Väljarna köper inte att detta saknar betydelse. Det är bondfångeri och hån mot skattebetalarna att som Miljöpartiets Åke Carlestam skambelägga den som diskuterar ett så stort åtagande i ekonomiska termer. Det är aldrig fel att göra rationella analyser.

Vanlig hederlig anständighet kräver också att invandringskritiska inte pekas ut som flykting- eller främlingsfientliga. Invandring är en svensk inrikespolitisk sakfråga och är ingen värdering av människor eller flyktingskäl.

Det är orättvist att favorisera flyktingar som tagit sig hit. Kostnaderna i Sverige är högre än i u-länder. För varje mottagen här kunde vi hjälpa många fler på plats utan att göda flyktingsmugglare och flyktingentreprenörer. Jag ser inget sunt i fler invandrare som inte försörjer sig. Dagens politik bottnar i en naiv solidaritetstanke som spelar extrema krafter i händerna. Vänstern bär stort ansvar för detta. Liksom regeringen. Jag fasar!

Vallentuna kommun bör skrota avtalet med Migrationsverket.