(rubrik saknas)

1 800 nya bostäder norr om Råsta­sjön är ett utmärkt förslag. I Stockholmsregionen råder en akut bostadsbrist och därför måste fler bostäder byggas.

Nya bostäder vid Råstasjön kan dessutom lyfta området samtidigt som man kan lösa ett viktigt samhällsproblem – bostadsbristen.