(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Haninge behöver en konsumentvägledare” den 29 januari:

Signaturen Errki skriver i Mitt i Haninge att det är viktigt att kommunen har en konsumentvägledning. Jag kan bara hålla med. När kommunens konsumentvägledare slutade sin tjänst, låg servicen nere under en kort tid.

Nu kan jag ge det glädjande beskedet att Haninge kommun åter igen erbjuder denna service till Haningeborna.

Martina Mossberg (M), kommunstyrelsens ordförande