(rubrik saknas)

Akelius är veckans buse på grund av snöröjningen på Storskogsvägen i Salem – absolut katastrof.

Det är så dåligt plogat så ambulans med mera kör fast på gårdarna. Trottoarerna är obrukbara så man får gå mitt i vägen med barnvagn, och portskottningen är en liten stig.

Tung snö hänger från taken, så ni som har barn eller ett handikapp får snällt skotta, sanda eller vara hemma.

Carina