(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Dags för nolltaxa i hela Stockholm” den 8 januari:

Kollektivtrafiken fungerar bra i nuläget tycker jag. Högsta pris är 790 kronor och då kan man kan åka obegränsat i hela Stockholms län i en hel månad.

För denna summa kan man åka taxi tre gånger. Det finns folk som åker kollektivt en eller två gånger om året. Jag tror inte att de accepterar att växla avgifter mot skatt.

Gratis kollektivtrafik skapar dessutom otrygghet då många trafikanter känner sig trygga med spärrvakter och annan personal.

Nej till nolltaxa!