(rubrik saknas)

Återvinningstunnorna på Alviksvägen vid Alviksplan skämmer hela området och måste tas bort omgående. Gång på gång kan konstateras att funktionen med återvinningstunnor missköts. Sopor som hanteras vid återvinningstunnorna tenderar också att skräpa ner omgivningen.

Idén med återvinningstunnor är inte genomtänkt och därmed inte hållbar i ett annars civiliserat samhälle. Miljön tar skada.

Tunnornas placering vid Alviksplan lockar också till bilparkering på den yta som är avsedd för gång- och cykeltrafik. Hur hade man tänkt här? Inte alls, tydligen.