(rubrik saknas)

Stäng nattkaféet på Tideliusgatan! Trafiken där är störande för oss boende i kvarteren runt omkring.