(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Jag tänker fortsätta att gå i skidspåren” den 15 januari:

Självklart är skogen till för oss alla, och vi måste alla ta hänsyn till varandra. När det gäller skidåkning tar ett milspår upp ungefär samma storlek som två fotbollsplaner, det vill säga mellan 0,5 och 1,5 procent av skogen runt Skavlöten. Så det finns gott om utrymme.

Man kan tycka att man ska dra skidspåren på ena sidan av motionsspåren, men man samlar ihop snö från nästan hela motionsspårets bredd, för att få ihop till själva skidspåret. I de flesta spår går det bra att promenera eller springa vid sidan om.

Jag hoppas att Lena och alla andra ska ha fina stunder i skogarna i Täby!

Hans skidåkare