(rubrik saknas)

Svar 1 till insändaren ”Låt privata aktörer ta över jobbförmedlingen” den 18 december:

Bra inlägg men jag vill bara belysa andra detaljer i frågan, så att vi ser båda sidorna. Först och främst; vi har redan ”privata arbetsförmedlingar”. Dessa ”kompletterande aktörer” poppade upp i stort antal när Arbetsförmedlingen införde FAS 1-FAS 3 under ”Jobb- och utvecklingsgarantin” i mars 2009. Det är fullt förståeligt att många aktörer vädrar morgonluft.

Det är naturligtvis bra med alla samlade krafter, men att släppa fram dessa aktörer som en missnöjesyttring för att AF har ”misslyckats” är missriktat, dessutom får profiten styra alltmer. Problemen liknar dem vi har sett inom vård/omsorg och hemtjänst, där privata vårdföretag tagit en allt större andel av den totala omsorgen.

Kvaliteten kan försämras när viktiga samhällsfunktioner läggs på privata aktörer med vinstintresse. Det är dömt att misslyckas, på de arbetslösas bekostnad. Det finns goda undantag.

Det saknas en samordnande kraft, därför är den enda lösningen att politiker från vänster till höger slår sina huvuden ihop så att vi får konkreta förslag på hur vi ska lösa detta samhällsproblem.

Tips: Googla på fackförbundet ST och deras enkät ”Rapport Arbetsförmedlingen och jobbkrisen.”