(rubrik saknas)

Företag kan skapa bättre äldreomsorg

Svar på insändaren ”Kommersiellt bolag gynnar inte äldeomsorgen” den 4 december:

Pensionärsorganisationerna uttalar sig å sina medlemmars vägnar men hur vet de vad vi har för uppfattning?

Själv anser jag att professionella företagsledare är bättre lämpade att styra verksamheten än politiska nämndledamöter. Besluten fattas snabbare i ett företag än i en nämnd med sammanträden en gång i ­månaden.

Jag uppskattar att ägaren, Sollentuna kommun, inte kommer att ta ut vinsten utan låta den stanna i företaget för utbildning och förbättringar, alltså för högre kvalitet.

Det är ett demokratiproblem när föreningar uttalar sig utan att veta vad medlemmarna tycker. Det blir lätt att enskilda medlemmar med intresse för speciella frågor och engagerade i någon arbetsgrupp inte är representativa för många av oss medlemmar.