(rubrik saknas)

Bästa beslutsfattare, nu har jag fått sova ett par timmar i natt. Igår spenderade jag sju timmar på Huddinge Sjukhus (tillsammans med fler olycksbröder och olyckssystrar). I mitt fall var det bara en bruten arm.

Man har tid att tänka där, i väntrummet. Ni som bestämmer vet nog vad ett akutbesök, eftervård, förlorad arbetsinkomst och försäkringskassa kostar samhället. Jag har en känsla av, att om man slår ihop alla ben- och armbrott så skulle det vara billigare att sanda.

För det kan väl inte vara så att kommunen skiter i landstingets pengar, eller? Om ni två slog era ”kloka” huvuden ihop (och satt sju timmar på akuten)så kanske det inte snöar och töar nästa år?

Det är faktiskt mina/våra pengar ni inte sandar med!